Έκτακτη ενημέρωση για τα ανασφάλιστα οχήματα! Ξεκινάει άμεσα η αποστολή ειδοποιητηρίων!

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκινάει η διαδικασία διασταύρωσης, εντοπισμού & αποστολής ειδοποιητηρίων προς τα ανασφάλιστα οχήματα…