Επασφάλιστρο οδηγού κάτω των 23 ετών ή άνω των 70 ετών

neos-odigos-epasfalistro-aytokinitou
Το επασφάλιστρο στις ασφάλειες αυτοκινήτων είναι ένα (έξτρα) επιπλέον ποσό, το οποίο πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος στην ασφαλιστική εταιρεία που τον καλύπτει. Αυτό σημαίνει αυξημένα ασφάλιστρα κατά 30% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο..

Πότε πρέπει να πληρώσεις επασφάλιστρο;

1. Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι κάτω των 23 ετών.
2. Όταν ο ασφαλιζόμενος έχει άδεια ικανότητας οδήγησεως για διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.
3. Όταν η άδεια ικανότητας οδηγήσεως δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.
4. Όταν στο αυτοκίνητο έχει προστεθεί κοτσαδόρος για ρυμούλκηση.
5. Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι υπαίτιος για πάνω απο 2 ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο
6. Όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται και από οδηγό άνω των 70 ετών (ισχύει για τις περισσότερες ασφαλιστικές)

Αν δεν πληρώσω επασφάλιστρο ?

Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα και δεν έχετε πληρώσει το προβλεπόμενο επασφάλιστρο σύμφωνα με το τιμολόγιο της ασφαλιστικής, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της αποζημίωσης , ενώ σε περίπτωση που το ατύχημα αφορά το όχημα του ασφαλιζόμενου, είναι δηλαδή ατύχημα που αφορά την «μικτή» (ζημιές ιδίων) τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος.