Ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

filiki-dilwsi-atyximatos
Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων..

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται,  ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.
Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού;
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις :

  • Εμπλέκονται στο ατύχημα μόνο δύο οχήματα .
  • Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.
  • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα.
  • Η  αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανα ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 €.

Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής του Φιλικού Διακανονισμού;
Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι εμπλέκονται οχήματα ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;
Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός). Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού;
– ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
– ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
– ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
– ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
– INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
– ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
– INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
– GENERALI HELLAS A.A.E.
– ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
– ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
– INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
– PRIME INSURANCE LTD
– AIG EUROPE LIMITED
– ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
– ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
– ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
– ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
– GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
– ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
– ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.
– ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
– ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
– ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
– EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
– ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
– PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

Που θα βρείτε το φύλλο/ έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος ?
Συνήθως το παίρνεται μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εκτυπώσετε μόνοι σας από εδώ . Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)


1. Κακό2. Μέτριο3. Καλό4. Πολύ καλό5. Εξαιρετικό! (Αξιολογήστε το άρθρο!)
Loading...