Αυστηρές κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει του υπ. Οικονομικών από τις 15 Απριλίου!

mpotiliarisa-ethniki-botiliarisma
Αυστηρά πρόστιμα και ποινές για όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στις 1 Μαρτίου στη Βουλή..

Επίσης..
Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου».

Το νομοσχέδιο, δίνει διoρία στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων έως τις 15 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ζεύξη των στοιχείων από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για να εντοπιστούν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη θα επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.

Αν το ανασφάλιστο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα προβλέπεται η επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής, η αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 3 χρόνια.

Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

– Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.


1. Κακό2. Μέτριο3. Καλό4. Πολύ καλό5. Εξαιρετικό! (5,00 / 5 από 1 αξιολογήσεις)
Loading...