Λουκέτο και στην ασφαλιστκή Διεθνής Ένωσις

diethnis-enosis
Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις Α.Α.Ε» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση αποφάσισε στις 17 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος..

Επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης διορίστηκε η Αντιγόνη Βαφείδου η οποία θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα διορισμού Εκκαθαριστή.

Η εταιρεία «Διεθνής Ένωσις» δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων, σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν ασφαλισμένα σε αυτήν 240.000 αυτοκίνητα ενώ απασχολεί πάνω από 350 εργαζομένους και 1.500 έμμεσους συνεργάτες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προέβει σε αυτήν την απόφαση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων επειδή η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων με αποτέλεσμα να μην διαθέτει ούτε το αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση, απαιτήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου αποζημίωσης.

Στις 28 Ιουνίου 2013 η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύσε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας και ανέστειλε την δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών μέχρι την λήξη της προθεσμίας που της δόθηκε για την αναγκαία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η προθεσμία έληξε στις 15 Ιουλίου και η εταιρεία δεν μπόρεσε στην διάρκεια αυτή να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ελλειμμάτων με αποτέλεσμα να αποφασιστεί το λουκέτο.

Την Απόφαση Ανάκλησης μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ

Πληροφορίες για τους ασφαλισμένους

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας, δηλαδή μέχρι τις 15-08-2013 .

Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα ημερών, οι αποζημιώσεις θα καλυφθούν από το Επικουρικό Κεφάλαιο, μόνο για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Για τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις για ζημιές της εταιρείας.

Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένουςαπό τον Εκκαθαριστή. Οι εκκρεμείς δίκες θα συνεχιστούν από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 3235297 , 2103310714, 6984258037

Φαξ : 2103247958

Ώρες Επικοινωνίας : 10:00 πμ – 15:00 μμ

Ημέρες Επικοινωνίας : Δευτέρα έως Παρασκευή


1. Κακό2. Μέτριο3. Καλό4. Πολύ καλό5. Εξαιρετικό! (Αξιολογήστε το άρθρο!)
Loading...